Žádost o zřízení přístupu k portálu sdílené praxeŽadatel


Žádám o zřízení přístupu pro:


Informace:
 • Každá žádost o zřízení přístupu k portálu sdílené praxe je ověřována u kontaktní osoby pro daný služební úřad.
 • Po odeslání formuláře s žádostí přijde na mailovou adresu kontaktní osoby automatický email vyžadující potvrzení žádosti.
 • Na základě potvrzení žádosti ze strany kontaktní osoby dojde k registraci nového uživatele.
 • Kontaktní osoba pro daný služební úřad obdrží email s potvrzením o vyřízení žádosti. Nový uživatel obdrží email s přihlašovacími údaji.
 • Pokud potřebujete poradit, kontaktujte prosím Ing. Lenku Kittnerovou, lenka.kittnerova@mvcr.cz, +420 974 818 270.

  Portál vznikl v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173.

  Stránky spravuje Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra.

  Ing. Lenka Kittnerová
  lenka.kittnerova@mvcr.cz 
  +420 974 818 270