PORTÁL SDÍLENÉ PRAXE

Proč vynalézat kolo, když už to za Vás dávno udělal někdo jiný?
Nestačí si ho jen přizpůsobit tak, aby odpovídalo terénu, ve kterém se ho chystáte použít?

Proč vynalézat kolo, když už to za Vás dávno udělal někdo jiný?

Portál pro rozvoj řízení kvality služebních úřadů a sdílení dobré praxe


Portál vznikl v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173.

Stránky spravuje Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra.

Ing. Lenka Kittnerová
lenka.kittnerova@mvcr.cz 
+420 974 818 270