Žádost o zrušení přístupu k portálu sdílené praxeŽadatel


Žádám o zrušení přístupu pro:


Informace:
  • Po odeslání formuláře s žádostí dojde ke zrušení přístupu uživatele.
  • Kontaktní osoba pro daný služební úřad a uživatel obdrží email s informací o zrušení přístupu.
  • Pokud potřebujete poradit, kontaktujte prosím Ing. Lenku Kittnerovou, lenka.kittnerova@mvcr.cz, +420 974 818 270.

Portál vznikl v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173.

Stránky spravuje Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra.

Ing. Lenka Kittnerová
lenka.kittnerova@mvcr.cz 
+420 974 818 270