PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

 

Domov seniorů Vysočany, s.r.o. se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky (https://sdilenapraxe.cz) v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Web je vytvořen podle specifikace XHTML 1.0 Strict a dodržuje syntaktickou a sémantickou správnost. Obsah je kompletně oddělen od stylu pomocí CSS, díky tomu je možné web prezentovat na dalších výstupních zařízeních. Velikost písma je definovaná v relativních jednotkách, takže písmo se dá zvětšovat i zmenšovat pomocí nastavení prohlížeče.

Stav souladu

Tato webová stránka je částečně v souladu  se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, z důvodu nebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Soubory formátu .pdf, .doc, .docx – text může být uložen v křivkách nebo neobsahovat sémanticky správně strukturovaný obsah. Videa – mohou chybět titulky nebo přepis záznamu z důvodu nepřiměřené zátěže ve smyslu článku 5 směrnice (EU) 2016/2102]

Dokumenty jsou zveřejněny v těchto formátech:

PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT – společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
RTF – dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 28. 6. 2023. Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu na základě vlastního posouzení a třetí stranou – technickým provozovatelem těchto internetových stránek. Zpětná vazba a kontaktní údajeV případě problémů týkajícího se přístupnosti webových stránek, se prosím obraťte e-mailem na info@vyroba-www.cz  (správce webových stránek) nebo přímo na Domov seniorů Vysočany, s.r.o. -  info@sdilenapraxe.cz

Pokud jste osoba/by se zdravotním postižením a potřebujete poradit, nebo máte problém můžete se na nás obrátit i telefonicky na čísle:  +420 283 851 215

Postupy pro prosazování práva

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra Odbor eGovernmentu
Náměstí Hrdinů 1634/3140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz  

Portál vznikl v rámci projektu Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0006173.

Stránky spravuje Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra.

Ing. Lenka Kittnerová
lenka.kittnerova@mvcr.cz 
+420 974 818 270